Държавата изплати облигации за близо 1 млрд. евро по първата емисия „Дянков“

Министерство на финансите погаси падежиращата на 9 юли емисия еврооблигации на стойност 950 млн. евро. Тя беше емитирана през 2012 г. по времето на Симеон Дянков, а цената, на която България се финансира тогава, беше 4.436%.

Така държавният дълг на страната намалява до 11.934 млрд. евро или 24% от БВП, което е понижение с почти 2 процентни пункта. Това е едно от най-ниските нива на задлъжнялост сред страните членки на ЕС, като към края на миналата година по-нисък дял отбелязват единствено Естония и Люксембург. Намалението на дълга води до по-ниски разходи за лихви от около 40 млн. евро годишно.

С два милиарда надолу

Изплатената от правителството главница по еврооблигациите е в размер на 950 млн. евро, което понижава държавния дълг с 1.8 млрд. лв. до 23.3 млрд. лв. От Министерство на финансите обявиха, че общо изплатената сума сега е 990.4 млн. евро, като в нея е включен и последният лихвен купон за 40.4 млн. евро.

Средствата за погасяване на облигациите (с лихвен купон от 4.25%) са осигурени още през март миналата година, когато държавата пласира на външните пазари двоен транш облигации, 7-годишни (при 1.875% купон) и 12-годишни (3% лихвен купон), на обща стойност 1.994 млрд. евро. С част от парите се изплатиха задължения през 2016 г., а другата остана като буфер при евентуална нужда за подкрепа на банковата система. След извършения преглед на качеството на активите и стрес тестовете обаче стана ясно, че подобен ресурс не е нужен и управляващите обявиха, че ще използват средствата за погасяване на т. нар. Дянкова емисия.

Глад за дълг

Според анализатори през последния месец около 60% от изплатената емисия са държали български инвеститори. В същото време страната не планира да излиза на международните пазари през тази година, а вътрешния емисионен календар е значително беден. Това, в съчетание с продължаващата политика на ниски лихви от страна на Европейската централна банка, е предпоставка за висок интерес и ниска доходност по българските ДЦК. На последния аукцион преди около месец държавата пласира 4-годишни ДЦК за 50 млн. лв., а доходността по тях падна до 0.05%, което е реално най-ниското ниво за български държавен дълг в историята.

Мемоарите на едни еврооблигации

Пласираните петгодишни еврооблигации за 950 млн. евро през 2012 г. маркираха завръщането на България на международните дългови пазари след десетгодишно отсъствие. Тогава средствата бяха използвани за рефинансиране на падежиращи през 2013 г. еврооблигации за 818 млн. евро. В този момент страната се възстановяваше от кризата, бюджетът беше на дефицит, а нивото на фискалния резерв – твърде ниско. Тогава, в контекста на продължаващата криза в Европа, търсенето надхвърли над шест пъти предлагането на книжата, а правителството си осигури нужните средства при по-добра доходност от първоначално очакваната.