КФН назначава нови одитори на четири пенсионни дружества

Регулаторът не разясни мотивите зад решението си