България и Сърбия се обединяват за енергийна сигурност в региона

Енергийният отрасъл е в основата на двустранните отношения между България и Сърбия. Двете страни ще обединят усилията си за постигане на енергийна сигурност в региона. За това се договориха министърът на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и министърът на енергетиката и минното дело на Република Сърбия Александър Антич.

По време на срещата между министрите бяха обсъдени проектите в енергийния сектор, които са от общ интерес за страните. Най-голямо внимание се обърна на газовата връзка България-Сърбия.

Припомняме, през месец януари тази година в София се подписа меморандум между енергийните министерства на България и Сърбия относно развитието на интерконектора между двете страни.

Петкова вярва, че можем да се превърнем в енергиен център

Петкова вярва, че можем да се превърнем в енергиен център

До 2020 г. въвеждаме в експлоатация интерконектора България – Сърбия

Петкова и Антич подчертаха значението на междусистемната газова връзка. Според тях реализацията на проекта ще допринесе за засилването на газотранспортните връзки в региона.

По време на срещата Петкова информира Антич за развитието на проекта за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“ на територията на България.

Борисов представи проекта за хъб „Балкан“ в Истанбул

Борисов представи проекта за хъб „Балкан“ в Истанбул

На 22-ия Световен петролен конгрес

Газоразпределителният център ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и ще гарантира развитието на газовия пазар в региона. През него биха могли да се доставят допълнителни количества природен газ от нови източници, включително от Южния газов коридор, Турски поток, терминали за втечнен природен газ към Сърбия и други страни.

Двустранните енергийни отношения между България и Сърбия ще бъдат в унисон със законодателството на Европейския съюз. В рамките на срещата беше подписан и меморандум между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Сърбиягаз“, който предвижда компаниите да проучат възможностите за развитие на газопреносните системи на територията на България и на Сърбия.