ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! Социалистите влизат в битка да прокарат два закона в парламента – гледайте НА ЖИВО!

Парламентарната група на БСП ще се опита да прокара два законопроекта в Народното събрание през тази седмица – един на Корнелия Нинова и един на Анелия Клисарова.

Ето какво още ще решават депутатите по време на пленарните заседания:

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2017 г.).

2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по вероизповеданията и правата на човека, 11.7.2017 г.).

3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 22.6.2017 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол (Вносител: Министерски съвет, 26.6.2017 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2017 г.).

6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (Вносители: Анелия Клисарова и група народни представители, 8.6.2017 г.; Станислав Станилов и група народни представители, 21.6.2017 г.).

7. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 27.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 30.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 13.7.2017 г.

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни (Вносител: Министерски съвет, 22.6.2017 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни (Вносител: Министерски съвет, 22.6.2017 г.).

10. Парламентарен контрол, включващ: 10.1. Отговори на въпроси и питания; 10.2. Разисквания по питане № 754-05-21 от 05.06.2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер – председател на Европейската комисия.