Липсата на квалифицирани кадри – проблем за близо 40 % от работодателите ни

38 % от работодателите у нас посочват като основно затруднение липсата на квалифицирана работна ръка. Това показват резултатите от проучване на бизнес климата в Европа. Изследването у нас е проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Страната ни участва в него за 18-ти път.

Европейският икономически преглед за 2017 г. е обхванал 25 държави в Европа и 50 000 фирми. У нас изследването е проведено чрез стандартизиран въпросник сред 489 фирми. Повечето от тях са осъществили продажбите си в чужбина през септември-октомври миналата година.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов уточни, че на следващо място като проблеми излизат условията на икономическа политика у нас, цените на енергията и суровините, разходите за труд, вътрешното търсене, условия за финансиране, търсене на външните пазари, влияние на референдума във Великобритания.

Очакванията за следващата година са умерено-оптимистични. Може да се очаква около 3% икономически растеж. Заетостта е мястото, където фирмите са най-негативно настроени. 5% от тях очакват влошаване на бизнес климата през 2017 година. Износът си остава основен източник за печалби.

Каквато и конфигурация на следващо правителство да има, тя не влияе на кръга на положителните очаквания, а те са с 1% по-високи. Негативните очаквания на бизнеса пък са с 3% по ниски, което е добре за България, изтъкна Симеонов. Ирландия, Португалия се очертават като оптимистите в Европа. Най-много песимисти има в Гърция, Унгария, Латвия. БТТП не разглежда като добра възможност излизане от ЕС. Сърбия също е сред оптимистите заради европейската перспектива, която е получила.

„Бизнесът е ентусиазиран и е нормално да има по-високи очаквания“, коментира още той.

България е на 9-то място по преобладаващи позитивни перспективи за бизнес климата през 2017 г. сред страните от Европа. За лекия спад на бизнес доверието през 2016 г. са отчетени важни фактори като Брекзита във Великобритания, но не е отчетено това, което се случи у нас и в Италия – смяна на правителства.

По отношение на приходите от продажби в страната – в продължение на много години българският вътрешен пазар е бил неглижиран като фактор и не е представлявал интерес за фирмите. У нас се намаляват негативните виждания към вътрешния пазар на бизнеса. Повече от 8% са положителните очаквания на бизнеса. Вече ясно се разбира, че бизнесът в България може и ще разчита на приходите от продажба на вътрешния пазар. По отношение на приходите от продажби в чужбина те си остават основен двигател на българските фирми.

Симеонов посочи, че бум правят производството на автомобилните части в България. Те разкриват нови работни места и показват амбициозни намерения и за следващата година.

Португалия и Словения също показват високи резултати по отношение на очакванията за износ. Унгария с негативни резултати по отношение на продажбите в чужбина. България е по средата на 13-то място. В известна степен Турция също има добри очаквания, както и Гърция. Има много гръцки инвестиции в други страни и гръцката икономика тъй или иначе е насочена към експорт.

По отношение на заетостта имаме по-малко оптимистични очаквания за увеличаване на заетостта, коментира Цветан Симеонов. По думите му са се увеличили тези, които няма да променят броя на заетите, но са се увеличили и тези, които ще съкращават работници. Следващата година също ще бъде година, в която много от фирмите се насочват към въвеждането на иновации в производството, като по този начин си решават проблемите с нискоквалифицираната работна ръка.

Резултатите показват, че въвеждането на автоматизация на производството не променя необходимостта от търсенето на работна ръка си и това си остава важен проблем, към който трябва да бъдат насочени усилията на държавата. По отношение на чуждестранните инвестиции, за оптимистите у нас увеличението е съвсем скромно по-малко от 2%, песимистите също са малко. Най-големи оптимисти са Румъния, Малта и Сърбия, а Унгария е песимист.