От Фонда за гарантиране на влоговете частично погасиха заем от държавата

Частично предсрочно погасяване за 30 млн. лева по договора с държавата направиха от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), информираха от Фонда.

Получаваме 10 млн. EUR за Фонд за гарантиране на кредити

Получаваме 10 млн. EUR за Фонд за гарантиране на кредити

Проектодоговорите се очаква да бъдат одобрени утре на редовното заседание на кабинета.

Частичното погасяване е по заема, отпуснат от централния бюджет по Договора за заем, сключен между Република България и ФГВБ на 03 декември 2014 г. Той е за финансиране недостига на средствата на Фонда за изплащане на гарантираните влогове на вложителите в КТБ АД след отнемане на лиценза й.

Заемът осигури безпроблемното протичане на процеса по изплащане на гарантираните влогове в банката. Това е второто частично предсрочно погасяване по заема, с което общият размер на предсрочно погасената от ФГВБ главница достигна 1,175 млрд. лв., съобщиха от Фонда.

Създават фонд за гарантиране на пенсионната система

Създават фонд за гарантиране на пенсионната система

Парите от фонда ще се натрупват 10 години без да се харчат

В плановете на гаранционната финансова институция са погасяване на оставащата главница в размер на 500 млн. лева. Очаква се това да стане също преди падежа на заема.

Следващото частично предсрочно погасяване ще бъде извършено след произнасяне на съда по несъстоятелността с окончателното решение по постъпилите жалби срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на КТБ АД (н), информират от Гаранционния фонд.

Размерът на заема по договора е до 2 млрд. лв. От тях ФГВБ е усвоил 1,675 млрд. лева. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 2,95 %. Лихвените плащания са веднъж годишно на 15 април.

Погасяването на заема е еднократно – на 15 април 2020 г. Предвидена е възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2017 г. възлиза на 104 572 246,58 лева.