80% от чуждестранните туристи у нас търсят 4 или 5 звезди

Hands of hotel maid putting flowers on the stack of towels

През май 2017 година в хотелите с по 4 или 5 звезди са реализирани 79.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.3% – на българи. Данните са на Националния статистически институт (НСИ).

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.5% от нощувките на чужди граждани и 31.7% – на българи.

34% от нощувките на българите са реализирани в заведения за настаняване с 1 или 2 звезди.

За месец май 2017 година общият брой на нощувките във всички места за настаняване е над 1.3 милиона (1 310.1 хил.). Това е с 3.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди (спад с 4.2%).