Внасяме най-много стоки от Швейцария

Waving flag of Bulgaria and

Стокообменът между България и Швейцария се увеличава.

Произведените в България и Румъния стоки бележат 10 пъти по-голям внос за последните 10 години. За същия период износът на Швейцария към България и Румъния се е увеличил с 3 пъти.

Според анализ, направен от Федералната митническа служба на Швейцария по повод 10-годишнината от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, за периода от 2000 до 2008 година вносът от ЕС нараства средно с 5 %, от Румъния – с 15 %, а от България вносът се увеличава с 18 %.

Общият размер на вноса в Швейцария от страната ни за 2016 година възлиза на 261 млн. швейцарски франка.

Износът също бележи рекорден ръст. За изминалата 2016 година износът на Швейцария към, България и Румъния бележи рекордния 1% от целия износ на страната. След 2000 година търговският обмен с България нараства с 14 % годишно, а с Румъния – с 22%.

През 2016 година износът на Швейцария за България е на стойност 360 млн. франка, което е рекорд изобщо в стойността на изнесените за България стоки.

България и Румъния изнасят към Швейцария предимно текстил, облекла и обувки.

Основните продукти, които се изнасят от Швейцария за двете балкански страни са химически и фармацевтични продукти, които правят почти половината от целия износ.