Проверка на Ангелкова откри незаконни обекти на Слънчев бряг

Внезапна проверка на министърът на туризма Николина Ангелкова и представители на туристическата администрация установи незаконни обекти по централната алея на Слънчев бряг. За дейността им ще бъдат сезирани компетентни институции, за да бъдат премахнати, съобщиха от ресорното ведомство.
Ангелкова подчерта, че инспекциите ще продължат през целия летен сезон – както планови, така и внезапни и по сигнали на потребители. В проверката участва и изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД Златко Димитров.
Министър Ангелкова припомни, че се обсъждат текстове за изменение и допълнение в Закона за туризма, с които ще се регламентира статутът на националните курорти и ще бъдат посочени изискванията към тях. Така на практика ще се реализира държавната политика за развитие на националните курорти като туристическа дестинация.
Специална наредба ще посочва реда за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти. В нея ще са визирани изграждането, поддържането и благоустрояването на туристическа инфраструктура, на зелените площи, визията и рекламата, осигуряването на обществения ред, медицинското обслужване, организацията на движението, паркирането, нивото на шума и др., като особено внимание ще бъде обърнато на разполагането на преместваемите обекти и съоръжения, каза още министър Ангелкова.