Цачева се срещна със Синдиката на служителите в затворите и Синдикат „Охрана“

Да се унифицират правилата за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в  двете главни дирекция „Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“. Около това становище се обединиха представителите на синдикалните организации в затворите и в съдебната охрана и министърът на правосъдието Цецка Цачева. Работната среща бе насрочена от министър Цачева във връзка с поредица от писма от Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/ и Синдикат „Охрана“. По време на срещата беше постигнат консенсус работната група за правилата да се председателства от ресорния заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и в нея да участват представители на синдикатите.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева пое още ангажимент своевременно да информира двата синдиката относно конкретните числа в проекта на бюджета за 2018 г., касаещи дейността на двете дирекции. По време на срещата тя представи подробна информация за предприетите стъпки от страна на министерството с оглед удовлетворяване искания за по-високи заплати и изравняване на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд с тези на служителите в МВР. Министър Цачева подчерта, че МП нееднократно е защитавало исканията на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ и Главна дирекция „Охрана“ /ГДО/ на срещи в Министерството на финансите и допълни, че в случая за конкретни параметри ще може да се говори едва след приключване на бюджетната процедура до края на месеца, и окончателното приемане от Народното събрание.

„Първият ни политически приоритет, по който работим, е за изравняване на статута на двете главни дирекции с целия сектор „Сигурност“, каза министър Цачева. От своя страна проф. Проданов заяви, че усилията в тази насока са насочени ГДИН и ГДО да бъдат включени в Актуализираната стратегия за  национална сигурност. Беше договорено още следващата работна среща да се проведе, когато има яснота за конкретните параметри в законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.

Снимка :
Министерство на правосъдието