100 млн. лв. за стартиращи предприятия от Фонда на фондповете

Създава се „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ с бюджет от 100 милиона лева, който ще е насочен изцяло върху улесняване на достъпа до финансиране за стартиращи предприятия. Управлението на средствата ще се ръководи от Фонда на фондовете и има за цел да покрие пълния жизнен цикъл и развитие на едно предприятие. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев при откриването на първата конференция  “Dare to scale” на компания „Ендевър“ в Югоизточна Европа. Домакин на проявата е София Тех Парк.

„Министерство на икономиката на България подкрепя конференцията защото вярваме, че създаването на иновативни предприятия и тяхното разрастване е път към постигане на икономически растеж и основен приоритет за региона на Централна и Източна Европа“, каза зам.-министър Манолев. Той подчерта, че е особено важно предприемаческата активност да се насърчава сред младите хора, тъй като именно те са тези, които ще осъществят прехода към Четвъртата индустриална революция. „Надявам се, че конференцията ще представи бизнес модели и добри практики на успешни предприемачи, което ще насърчи и други да тръгнат по техния път“, допълни Александър Манолев.

По думите му България се утвърждава като страна в Югоизточна Европа с благоприятна бизнес среда за достъп до финансиране чрез рисков капитал, като голям брой стартиращи предприятия от страните от региона са получили финансиране за своя бизнес от българските фондове за рисков капитал „Eleven“ и „LauncHub“ в периода 2007-2013 г. „През новия програмен период 2014-2020 г. целта ни е да надграждаме постигнатото до момента чрез финансови инструменти и да продължим да подкрепяме развитието на устойчива екосистема в полза на предприемачите в България“, каза още зам.-министър Манолев.

Снимка :
Министерство на икономиката