Зам.-министър Ципов и зам.-директорът на ГД „Гранична полиция“ взеха участие в конференцията “Бежанската криза и развитието на миграционните процеси“

В своята презентация към участниците в конференция, зам.-министър Ципов се спря на темата „Сътрудничество и координация на институциите на държавната власт по отношение на миграционните процеси, съобщава пресцентърът на МВР. Приоритети на Българското председателство в областта на миграционната политика“. По думите му успешното партньорство е това не само между институциите вътре в отделните страни членки на ЕС, а основно между институциите на страните членки, съгласувано с основните агенции на ЕС. Той посочи, че в България, както и в някои други страни от ЕС, икономическата, социалната, географската и политическата ситуация не позволяват неограничена либерализация на големи миграционни потоци и движение на хора. Същевременно, пълното затваряне на границите и отхвърляне на онези хора, бягащи от войни и преследване по политически и религиозни причини, противоречи с основните европейски ценности. Именно затова основното, от което ЕС се нуждае е партньорство в управление и координиране на миграционната политика между понякога доста различни партньори (страни членки). Зам.-министър Ципов припомни че „в последните години се изправяме пред иронията, че Европейските държави поставиха под въпрос основната си рамка на сътрудничество заради различията си по отношение на миграционната политика. Същевременно сблъсквайки се с вътрешните си проблеми и предизвикателства като страховете и недоволството на местното население, те отново разбират колко необходимо е сътрудничеството и партньорството между всички тях, за да решат тези проблеми, които като защита на границите и разпределение на бежанците не могат да бъдат решени от една или две отделни страни. Как биха могли малки страни с недостатъчен капацитет да изградят успешно сътрудничество със страни на произход и транзит сами? Как биха могли страни разположени на първа линия в южна и източна Европа да управляват и приемат огромни миграционни потоци сами. И ако погледнем глобално и си представим, че ЕС спира да действа и помага финансово като един единен и способен партньор? Отговорът е ясен и той е изцяло в полза на единни и солидарни действия, добре координирани с всички европейски институции – ЕК, Фронтекс, Европол, ЕАСО и правоохранителните и правоприлагащите институции на всички държави – члeнки на ЕС. Това сътрудничество и партньорство трябва да се опира на солидарност: 1.В приемането и разпределението на бежанските потоци – както между отделните страни членки така и вътре в страните между областите и общините; 2. В солидарността за непрекъснато изграждане добри контакти със страните на произход и транзит ,което гарантира и успешната политика на връщане; 3. Във финансовата подкрепа и инвестиране ,включително от страна на бизнеса в тези страни за да се спре икономическия мигрантски поток“.

„Сътрудничеството по миграционната политика ще бъде в основата на работата на МВР в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. То ще обхваща не само всички страни-членки на ЕС, но и съседните ни страни от западните балкани и Турция“, заяви още зам.-министър Ципов. Напълно логично приоритетите на Българското председателство в областта на вътрешните работи са насочени в две основни направления: повишаване сигурността на гражданите на ЕС и по-ефективно управление на миграционните процеси. На трето място, като хоризонтален приоритет, имащ отношение както към нивото на вътрешна сигурност, така и към управлението на миграцията, извеждаме граничната сигурност, която за нас, като външна граница на Европейския съюз, винаги е била основен приоритет и на национално ниво. По отношение на втория приоритет, ефективно управление на миграцията, България ще насочи усилията си към повишаване на процента на връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Ще се стремим към подобряване на сътрудничеството със страните на произход и транзит на миграция чрез общ и координиран подход, включващ използването на широк набор от инструменти за влияние. Ще продължим работата на Естонското председателство за изпълнение на договореностите за партньорство между Европейския съюз и трети страни с цел облекчаване на миграционния натиск. Паралелно ще работим за подобряване на националните процедури и системи за връщане чрез по-ефективно прилагане на Директивата за връщане.

Успехът на Българското председателство ще се измерва в голяма степен от напредъка по законодателните предложения за реформа на Общата европейска система за убежище, допълни още Ципов. Той припомни, че те бяха представени от Европейската комисия през май и юли 2016 година. Общата им цел е да се подобри функционирането на системата за убежище – да се премахне различното третиране на лицата, търсещи убежище, както и различните равнища на признаване на молбите, да се ограничат вторичните движения и по-справедливо да се разпределя между държавите членки задължението да предлагат закрила на нуждаещите се.

Българското председателство ще има нелеката, но много отговорна задача да постигне максимален напредък в преговорите по регламент Дъблин, Процедурния регламент и Директивата за условията за прием. Очакванията към нас са огромни. Зам.-министър Красимир Ципов се спря и на отговорността, която България носи по отношение на граничната сигурност, като външна граница на Европейския съюз. Напълно естествено е, че тази тема ще бъде във фокуса на Българското председателство. Ще наблюдаваме внимателно подготовката за въвеждането в практика на новите системи за гранична сигурност – системата „Вход/Изход“ и Европейската система за разрешаване на пътуванията ЕТИАС. В същото време ще предложим задълбочени дискусии във връзка с проверките за сигурност по границите и във вътрешността на Съюза. Връщането на Шенгенското пространство към неговото нормално функциониране ще бъде също силно подкрепено от Българското председателство, допълни още зам.- министър Ципов.

Презентация на тема „Европейска служба за брегова и гранична охрана и сътрудничество с българските компетентни органи по опазването на външната граница на ЕС“ представи заместник-директорът на ГД „Гранична полиция“ старши комисар Стоян Иванов. Той подробно запозна участниците с проведените съвместни операции на FRONTEX и оперативни дейности на сухопътните граници.

Форумът е организиран от Сдружение „Граждани за европейски развитие на България“, фондация „Ханс Зайдел“ и Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейският парламент. Дискусията откриха председателят на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ и кмет на София Йорданка Фандъкова, регионалният директор за Югоизточна Европа на фондация „Ханс Зайдел“ д-р Клаус Физингер, Лоредана Теодореску от „Вилфрид Мартенс“ център и председателят на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в НС и председател на ПГ на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов.

Снимка :
МВР