Министрите казаха „ДА“ на проектобюджета за НЗОК

С над 400 млн. лв. повече или общо 3,865 млрд. лв. са разходите на здравната каса за 2018 г., ако депутатите гласуват проектобюджета й в пленарната зала. Документът беше одобрен от министрите на днешното правителствено заседание и ще бъде изпратен без редакции в Народното събрание. В него е залегнало публичният фонд да получи 2,556 млрд. лв. от здравни вноски и още 1,262 млрд. лв. трансфери за здравно осигуряване. В резерва на фонда за първи път ще има едва 114 млн. лв. или 3% от приходите му за догодина.
Най-много средства – 1.82 млрд. лв., са предвидени за болниците. Още 1 млрд. лв. ще се дадат за лекарства,  за семейните лекари и специалисти съответно по 207 млн. и 222 млн., а за дентални дейности – 157 млн. лв. За лекарства и медицински изделия са предвидени 1.098 млрд. лв.

С проекта се предлага и удължаването на мораториума за финансиране на нови дейности и болници с една година, както и за плащането на нови молекули.

Заложеният резерв за 2018 г. е в размер на 114 554,3 хил. лв., което представлява три на сто от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване.

Предлагат се и промени, с които се гарантира посочването на отчетен документ при заплащането на потребителската такса на лечебните заведения от НЗОК.

С проекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване. Прецизират се функциите на Надзорния съвет и на управителя на НЗОК.