Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе обвинителен акт срещу кмета на Батак

Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на Община Батак Петър Паунов за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушил служебните си задължения. Кметът е съставил и утвърдил Акт за частна общинска собственост, с който променил собствеността на поземлен имот в местността „Язовир Батак“, зона А, в землището на гр. Батак, обл. Пазарджик, от държавна собственост в общинска частна собственост. При извърпването на тази процедура градоначалникът не е зачел влязло в сила решение на Районен съд-Пещера от 12.06.2014 г., с което имотът е признат за собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите> Според държавното обвинение целта на кмета е била да набави облага за Община Батак и за трето лице, станало собственик на имота, както и да причини щета на държавата в размер на 2 400 лева и вреда, изразяваща се в неблагоприятно изменение в имотното състояние на Министерството, от което могат да настъпят неблагоприятни имуществени вредни последици – престъпление по чл. 282 ал. 2 пр. 2 във връзка с ал. 1 пр. 1 от Наказателния кодекс.

Петър Паунов е предаден на съд и за това, че в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Батак, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта си, като е внесъл предложение, от 12 септември 2015 г., до председателя на Общинския съвет-Батак, за продажба на горепосочения имот. По този начин е осъществил неследващи му се правомощия да се разпорежда с имоти държавна собственост, като предложението е гласувано от Общинския съвет и с договор от 13 ноември 2015 г. е последвала продажба на земя – част от имот, държавна собственост на стойност 2 400 лева, на трето лице – престъпление по чл. 283а т.1 във връзка с чл. 282 ал.2 пр. 2 във връзка с ал. 1 пр. 3 от Наказателния кодекс.

По делото са били изискани и приложени документи, разпитани свидетели, извършени експертизи и др.

Снимка :
Прокуратура