Трансграничният характер на киберпрестъпността изисква интегрираните усилия на всички държави

София е домакин на Четвъртия международен форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа. Форумът е доказателство за комуникация и сътрудничество  на високо ниво за създаване и максимално използване на политики за киберсигурност и изграждане на безопасна среда за всички потребители, заяви в приветственото си слово към участниците заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер. Той подчерта, че „киберпрестъпността се определя като една от най-сериозните глобални и анонимни заплахи за съвремието и най-бързо развиващата се сфера на трансгранична престъпност. Онлайн средата във все по-голяма степен се превръща в цел за престъпници и терористи, които пренасочват престъпните си интереси с повишена активност в онлайн пространството, злоупотребявайки с възможностите на новите технологии“. По думите му „адекватният отговор е проектиран в прилагането на ефективни политики и международно сътрудничество на високо експертно ниво. Постигането на резултатност, предотвратяването и противодействието на киберпрестъпността е свързана с дефиниране и анализ на основните предизвикателства на сигурността в киберпространството и превенция на киберпрестъпления. Крайната цел се постига както чрез правилна и точна оценка на съществуващите предизвикателства, така и благодарение на способността за прогнозиране на нововъзникващи опасности, което неминуемо е свързано с развитието и използването на високи технологии и наличието на специалисти с висока експертиза в тази област.“ Пожелавайки ефективна и ползотворна работа на участниците, зам.-министър Бернер  изрази надежда, че настоящият форум ще е още една платформа за партньорство и сътрудничество, за обмен на нови идеи и насоки за осигуряване на оптимална среда за сигурност в киберпространството. Все по-важна  и актуална ще е темата за киберсигурността, защото както общественият, така и икономическият живот започват да се градят на информационни системи и на интернет, допълни главен комисар Младен Маринов. Главният секретар на МВР благодари на колегите си от звеното по киберсигурност в ГДБОП, което се грижи за сигурността в интернет пространството и е един от организаторите на настоящия форум.

Главен комисар Ивайло Спиридонов припомни, че киберпрестъпността не признава граници, възползва се от постоянно разрастващата се глобализация, от новите технологии, от регионални и национални кризи. Нещо повече – киберпрестъпността и използването на интернет пространството в днешни дни благоприятства всяка една останала престъпна дейност на национално и транснационално ниво. Затова е важно всички специалисти да работят в тясно взаимодействие за ефективно противодействие на престъпността във всичките й форми и в адекватен отговор на всички глобални рискове и заплахи за сигурността. Подобряването на междуинституционалното и международно сътрудничество винаги ще е фокус в работата на МВР, посочи още директорът на ГДБОП. В този смисъл той благодари на участниците в днешната конференция, отчитайки че за четвърти път ще обединим усилията си на международно ниво в името на общата кауза. Споделеният опит и новости ще помогне на всички нас заедно да повишим познанията си и да реагираме правилно на бъдещите предизвикателства, допълни още Спиридонов.

Нуждаем се от общ европейски механизъм за координация в случай на мащабни кибератаки, заяви във видеообръщението си българският еврокомисар Мария Габриел. Тя подчерта, че киберпрестъпността е основен приоритет на ЕС.  Целта е обединяване на ресурсите, разгръщане на мрежа от центрове за изследване и компетенции в областта на киберсигурността в Брюксел и държавите-членки на ЕС. Тя пожела успех на организирания форум, който по думите й е още една стъпка напред, защото, „за да осигурим бъдеще с по-добре защитена от кибератаки среда, е важно да обединим усилия в настоящето“.

Инициативата на ЕК, свързана със засилването на капацитета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), прилагането на Директивата за мрежова и информационна сигурност, развитието на капацитети чрез развойни центрове в държавите членки, както и създаването на пилотен фонд за преодоляване на последиците от киберкризи, ще бъдат сред въпросите, по които България ще търси общ подход в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. Това заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Росен Желязков пред участниците на  Четвъртия регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа. Той открои превенцията и правоприлагането като двата основни подхода за постигане на доверието на потребителите във виртуална среда. „Когато говорим за превенция, трябва да мислим за киберхигиена, а когато говорим за правоприлагане – да помним, че доверието на обществото се гради върху ефективността на реакцията при престъпни и други атаки към системи, които са уязвими и могат да бъдат компрометирани. Затова трябва да заложим на силно взаимодействие и на стандартизиран подход, ориентиран към рисковете в областта на киберсигурността“, коментира председателят на ДАЕУ. „Границите на държавите са без значение. От значение са общите подходи и постигането на доверието, което е основна предпоставка за развитието на обществените отношения“, подчерта още Росен Желязков.

Четвъртият регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа е организиран от Международната академия за обучение по киберразследвания, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в МВР и IDC България, в партньорство със Съвета на Европа.
За четвърта година София събира над 300 експерти по киберсигурност от държавния сектор и бизнеса, представители на водещи компании от секторите: информационни и комуникационни технологии, логистика, енергетика и комунални услуги, фармацевтика, финансови организации и банки, неправителствени организации, образователни институции, правоохранителни органи от над 20 държави, международни организации, медии и крайни потребители. Това е най-голямото регионално събитие бизнес-към-бизнес, бизнес-към-държава, бизнес-към-потребител: три паралелни потока, над 30 презентации, шест обучения, демонстрации, добри практики от света на технологиите, дискусии за дебнещите заплахи, как държавите и Европейските институции отговарят на предизвикателствата пред информационната сигурност. Фокусът на Четвъртия регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите Югоизточна Европа ще бъде върху изграждането на ефективни публично-частни партньорства.

Снимка :
МВР