1 млн. лева държавна помощ за пострадалите при пороите в Бургаско

Спешна помощ от 325 лв. до края на седмицата ще получат 112 от пострадалите от пороите в бургаска област, обеща Министерството на труда и социалната политика. Дирекциите „Социално подпомагане“ в Айтос и Бургас вече са обработили първите 86 от всички 112 заявки за еднократни помощи. Парите ще бъдат отпуснати на всички пострадали, за които има необходимост от покриване на инцидентно възникнали нужди и щети.
Помощта се отпуска на лица и семейства по настоящ адрес, на който се извършва и социалната анкета. При крайната оценка на нуждата от финансово подпомагане се имат предвид и разпоредбите на Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Според тези разпоредби право на помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища, както и лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища. За едно и също жилище не може да бъде отпускана повече от една възстановителна помощ, уточняват от социалното ведомство.
Междувременно продължава и кампанията за набиране на дарения в помощ на пострадалите, стартирана от БЧК. По последни данни само за три дни събраните средства са достигнали 105 000 лв., а в края на днешния ден вече са над 140 000 лева.