Лекарският съюз предупреди за очаквани фалити в болничната и извънболничната помощ

Предстоят фалити и в извънболничната помощ, ако предвидените средства за следващата година, не се увеличат, съобщават от Българския лекарски съюз. Вчера управителният съвет на съсловната организация е провел извънредно заседание във връзка с гласуваното разпределение на рамката за бюджета на здравната каса за 2018 г.

Според медиците, увеличението в болнична помощ е задоволително, особено като се вземе предвид, че от 10 години цените на клиничните пътеки не са били коригирани. Относно бюджета, който е предвиден за извънболнична помощ обаче, съсловната организация била крайно притеснена от подценяването на дейностите в това перо. От БЛС са категорични, че този подход ще влоши качеството на медицинските дейности в първичната и специализирана извънболнича помощ.

Реалното увеличение спрямо бюджета за тази година на НЗОК е 407 млн. лв., от които за болнична помощ са насочени 148, 560 млн. лв., за медико-диагностични дейности – 5, 5 млн. лв., за медицински изделия са предвидени 10 млн. лв., за първичната доболнична помощ – 7, 2 млн. лв. и едва 2,9 млн. лв. за предвидени за специализираната извънболнична помощ.

„Специализираната извънболнична медицинска помощ е крайно подценена и поставя колегите в ситуация на невъзможност да издържат практиките си, а това неминуемо ще генерира напрежение между пациенти и лекари“, твърдят от организацията. Според разчетите, през следващата година джипитата и специалисти ще разполагат съответно с 207 и 222 милиона лева.

БЛС настоява за увеличение в бюджета на НЗОК – за първичната доболнична помощ да се предвидят още 10 млн. лв., а за специализираната да се увеличат с още 13 млн. лева. В противен случай липсата на ресурс в доболничната помощ ще се отрази крайно негативно на достъпа на пациентите до здравеопазване, а от друга страна ще създаде условия за противопоставяне на работещите в доболнична и болнична помощ, смятат от съсловната организация.

Снимка :
Pixabay