Близо 13 тона месо спрени от продажба

Близо 13 тона негодни месни продукти спряха от продажба данъчните агенти от звеното за фискален контрол. При извършена проверка на пломбиран камион на територията на месопреработвателно предприятие в област Хасково инспекторите от приходната агенция откриват, че кашоните са с подменени етикети и стоката в тях е с изтекъл срок на годност.

При щателна проверка на съдържанието на всички кашони с 12 835 килограма кайма – свинска и телешка, както и свински гулаш, проверяващите от „Фискален контрол“ констатират несъответствия между придружаващите документи и стикерите върху опаковките.
Чрез Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки, НАП инициира съвместна проверка с Агенцията по безопасност на храните и Икономическа полиция. Институциите установяват негодността на стоката и невярното съдържание на придружаващите документи, след което своевременно е наложена забрана върху продуктите и тяхното унищожаване чрез изгаряне.

От началото на тази година досега данъчните агенти са извършили 52 608 проверки на фискални пунктове и 14 099 проверки на местата за разтоварване на транспортните средства. Съставени са 249 акта за нарушения и са издадени 240 наказателни постановления с обща стойност на наложените санкции 277 700 лева.

Снимка :
Pixabay