Държавата отпуска 112 000 лв. за стипендии на млади спортисти

112 050 лв. отпуска правителството за изплащане на стипендии на възпитаници на общински и на държавните спортни училища. Средствата се осигуряват по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и са предвидени в централния бюджет за насърчаване на таланти с високи спортни постижения.
Други 25 360 лв. бяха одобрени като допълнителен разход по бюджета на Министерството на културата. Средствата са предвидени в централния бюджет за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по култура.

Снимка :
Pixabay