Бившият председател на съда в Сандански Илия Янев за данични престъпления

Специализираната прокуратура обвини трима души за данъчни престъпления, съобщиха от прокуратурата. Ръководител, според обвинението, бил бившият председател на районния съд в Сандански Илия Янев, а един от участниците е бивш общински съветник в града.

Те са обвинение за неплатено ДДС в периода от 2010 г. до юли 2016 г., в особено големи размери – 636 267,19 лева.

В продължение на пет години и половина групата е действала по една и съща схема. За да се избегне плащането на налога на контролирана от участниците фирма, са съставяни счетоводни документи с невярно съдържание.
В дневниците за покупки са отразявани плащания за неизвършени услуги и доставки от 10 „кухи“ фирми в Сандански и Благоевград, съставяни са месечни справки-декларации по Закона за ДДС с невярно съдържание, като в крайна сметка е бил приспадан неследващ се данъчен кредит в полза на въпросното дружество.

Вчера обвиненията са предявени на участниците в групата.