Радев: Докладът на ЕК за първи път дава ясна перспективата за излизане на България от механизма

Това е най – положителният доклад, който България е получавала в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка – заяви министърът на вътрешните работи Валентин Радев. Докладът дава множество положителни оценки – както за работата на правителството, така и по отношение на цялостната ситуация в страната. Това в особена степен се отнася за изградената институционална структура и практика и за резултатите от дейността на специализираните органи за борба с организираната престъпност, уверен е Радев.

Според вътрешния министър може би най – важното за този доклад е, че той за първи път дава ясна перспективата за излизане на България от механизма. Докладът посочва още, че това ще се случи, ако България продължи тази управленска посока и решимост за напредване на реформите.

Валентин Радев коментира още, че трябва да се отбележи, че настоящият доклад не съдържа нови препоръки в никоя от разглежданите области. Самият доклад от януари 2017 г. поначало не съдържа изрични препоръки към работата на МВР, освен да продължи положителната практика на изпълнението на вътрешноведомствените антикорупционни планове – като част от секторния подход за изпълнение на националната антикорупционна стратегия (2015 – 2020).

Както и през януари 2017 г., докладът отчита промяната в ситуацията с престъпността в страната през последните десет години, през които организираната престъпност вече не е така видима и не представлява такава заплаха за стабилността на обществото (каквато заплаха тя е представлявала в миналото и през първите години на действие на механизма).

В областта на борбата с корупцията отново се посочва добрият пример на Министерството на вътрешните работи, което прилага широк набор от антикорупционни мерки, подчертава още Радев.

Снимка :
Уикипедия