Александровска болница увеличава заплатите и оптимизира разходите

Синдикатите и ръководството на Александровска болница договориха по-високи заплати, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Това е първата промяна на трудовото възнаграждение за лечебното заведение в рамките на последните 4 години. Целта е да се достигнат заложените в Националния рамков договор в сектор „Здравеопазване“ параметри на заплати.

С 16% се увеличават трудовите възнаграждения на лекарите в лечебното заведение. Доходите на медицинските сестри ще нарастнат с 24 на сто, а на администрацията с 12 на сто. Новите условия ще важат от 1 октомври тази година.

Пълният ръст на възнагражденията ще бъде постигнат на три етапа. Увеличенията ще са през 6 месеца, което означава, че второто вдигане на надниците трябва да влезе в сила от началото на месец март 2018 г., а третото – от септевмри 2018 г. Разчетите за заложеното увеличение са правени на база на очакван ръст на приходите от НЗОК на годишна база в размер на минимум 8%.

Това е средният ръст за болницата през последните 3 години, поясняват  от болницата. За да се гарантира възможност за осигуряване на средства за новите работни заплати, без това да наруши възможността на болницата да покрива другите свои задължения към доставчици на лекарства, консумативи и услуги, е разработен план за оптимизиране на разходите и увеличаване на приходите на лечебното заведение.