12 млрд. лв. ще струва рехабилитацията на ВиК мрежата в страната

„ВиК реформата е постоянно усилие и не може да се постигне с еднократни решения и действия.  Нашата основна задача е ВиК услугата да отговаря на националните и европейски изисквания.“ Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова по време на Седмата национална конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020“. Тя се организира от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите.

„Имаме огромен актив, строен през 50-те, 60-те, 70-те години на миналия век. Почти 90 хил. километра ВиК мрежа, над 6 хил. водоизточника, близо 70 пречиствателни станции за питейни води, и т.н. И макар водоснабдяването да обхваща 98% от населението, мрежата е изключително остаряла и амортизирана, често аварира, с изключително големи загуби, което влошава качеството на услугата“, обясни Крумова. Тя подчерта, че това е огромен инфраструктурен ресурс, нуждаещ се от постоянна поддръжка.

Заместник – министърът припомни, че ангажиментите, които страната ни е поела по отношение изпълнението на евро директивата за градски отпадъчни води, за съжаление, в по-голямата си част, все още не са изпълнени към настоящия момент нито по отношение на агломерациите над 10 хил. е.ж. и още по-малко за агломерации в малки населени места между 2 и 10 хил. е.ж.. „Това обосновава необходимите средства за инвестиции, които са определени във ВиК стратегията – 12 млрд.лв.“, каза Крумова и подчерта, че основната цел на реформата във ВиК сектора е устойчиво и ефективно развитие на инфраструктурата така че ВиК секторът да се самоиздържа при социално поносима цена за потребителите.  „Това е трудно постижим но необходим баланс, тъй като публичният финансов ресурс за поддръжката на тази инфраструктура е ограничен“, заяви заместник – министърът.

Към настоящия момент по ОПОС предстои да бъдат финансирани 16 регионални прединвестиционни проучвания – в това число 14-те регионални прединвестиционни проучвания, които се подготвят по договори, възложени от МРРБ, пилотният проект на област Смолян и прединвестиционното проучване на община София град, стана ясно на форума.  „Вече се работи по документацията за възлагане на обществени поръчки за онези обекти, включени в 14-те регионални проекти, за които има проектна готовност“, съобщи Крумова и допълни, че амбицията е да започне тяхното реално строителство в средата на следващата година, след провеждане на обществени поръчки. За останалите обекти, включени в 14-те обособени територии предстои разработване на идейни проекти и в края на 2018 г. възлагане на обществените поръчки и стартиране на строителството към 2019-та година.

„Ключов момент в проекта на стратегия за финансиране на ВиК отрасъла е и предвиждането на т.нар. социални водни помощи“, каза Малина Крумова. По думите й те са условие, без което няма как да се случи устойчивото финансиране на сектора, тъй като ще позволят цената на водата да бъде обвързана с необходимите инвестиции, като същевременно се подкрепят уязвимите групи от обществото. В противен случай, пътят до достигане на съответствие с европейските стандарти ще бъде прекалено бавен и стръмен и още по-бавен процесът на постигане на адекватна възвращаемост на инвестициите, така че да се гарантира самоиздържане  на сектора“, заяви заместник – министърът. „Предвид тенденциите на намаляване на публичното европейско финансиране трябва адекватно да се подготвим и за момента, в който няма да има такова финансиране във ВиК сектора. В тази връзка усилията ни трябва да бъдат насочени и към привличане на частни средства за финансиране на ВиК инфраструктура“, заключи Крумова.

Снимка :
Pixabay