Бизнесът в Бургаско пред FN: Идеята за унифицирани преместваеми обекти по морето е чудесна

Малкият и средният бизнес харесват идеята да има единна визия на преместваемите обекти по морета. Бизнесът обаче иска разрешителното за работа да бъде удължено, след като предприемачите инвестират в павилионите. Това заяви за Flashnews Николай Димитров, председател на Асоциацията за защита на малкия и средния бизнес.
Какво мислите за това – обектите да са унифицирани, да имат еднаква визия?
Аз представлявам браншова организация за такива преместваеми обекти в Бургас -Асоциацията за защита на малкия и средния бизнес, и считам, че идеята е добра. Видях визията и ми харесва. Това за мен и дребните търговци е добро решение. Освен че ще са красиви, тези обекти ще бъдат и на разрешените места, там където има разрешение за търговия. В последните години в Слънчев бряг тези павилиони бяха разхвърляни кой където намери за добре. Направени бяха от различни материали: дърво, ламарина, желязо. Това не трябва да се допуска. Това е Слънчев бряг и е европейски курорт, дори да има и кампания срещу него. В курорта идват много туристи. Досега какво беше – един щендър от ляво, друг от дясно. Това затрудняваше и достъпа до плажа.
Ако експериментът е успешен в Слънчев бряг, може ли да се приложи и в други курорти?
Да, защо не. Убеден съм, че в Слънчев бряг това е добра идея и ще допринесе за туристи, ще е в полза и на търговците. През годините имаше и много нелоялни търговци, които се възползваха от положението и хаоса. Аз като председател на Асоциацията през годините съм се убедил, че унифицираните обекти имат предимство. Смятам, че това е добра идея. Това, което беше досега, не беше приятно нито за окото, нито за туристите.
Какво ще се промени след въвеждането на тези унифицирани обекти?
Това ще доведе до регламент, който ще реши част от наболелите проблеми, натрупани през годините.
Как гледат на идеята вашите колеги, които ще се наложи да направят инвестиция в тези преместваеми обекти, като ги закупят?
Това е много важен въпрос за нас. Освен направената инвестиция от дребните търговци е важно да се оцени и техният труд, който полагат. Защото даденият търговец полага усилия да привлече клиенти и да развие бизнеса. Това според мен трябва да се отплати, като се удължи срокът на разрешителното на търговеца. Ако е възможно, срокът по ЗУТ разрешава до 5 години, да се разрешава дейност на определеното място за максималния срок. През тези 5 години търговецът ще си избие инвестицията.
Да разбирам, че вие искате закупуването на преместваем обект да е обвързано със срока на разрешителното за дейност на определеното място в курорта?
Това е справедливо според нас. Туристите, като са доволни, на другата година пак идват при нас, ние вече сме разработили обекта. Трябва да се помисли и за срока, да е по-дълъг.
Сега какви са сроковете на разрешителните?
Различните общини дават различни срокове на разрешителните от 1 до 5 години. В Бургас в момента правим предложения да се възползваме от максималния срок на разрешителните от 5 години.

Снимка :
Flashnews