Караниколов се срещна с представители на Саудитския фонд за публични инвестиции

Министърът на икономиката Емил Караниколов се срещна с представители на Саудитския фонд за публични инвестиции /СФПИ/, съобщиха от ведомството. От българска страна е присъствал изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, а от саудитска страна – посланикът Месфер Абдулрахман ал Гасиб, Турки ал-Нуейсир – мениджър „Международни инвестиции“ в СФПИ, както и Харис ал-Мубарак – старши сътрудник в СФПИ.

В рамките на срещата министър Караниколов е запознал участниците с възможностите за инвестиции в България, като акцентирал върху ниските данъчни и оперативни разходи, насърчителните мерки за големи проекти и действията за намаляване на административната тежест. Той е изтъкнал, че в началото на тази година са приети два важни закона, които вече са в сила. Това са Законът срещу корупцията, който е съобразен с всички европейски директиви и е направен с цел да защити инвеститорите, както и Законът за концесиите, който обединява публично-частното партньорство и създава условия за сформирането на съвместни дружества между българската държава и потенциални инвеститори.

В разговорите министър Караниколов е бил категоричен, че България желае да развива активно икономическите отношения между двете страни. „Традиционно добрите двустранни връзки в търговската област, както и благоприятните пазарни възможности на Саудитска Арабия правят Вашата страна перспективен външноикономически партньор на България“, е казал още той.

Караниколов уверил, че изпълнителната власт полага необходимите усилия, за да осигури благоприятна инвестиционна среда. И акцентирал върху възможността за стратегическо сътрудничество и обмяна на опит между Българската агенция за инвестиции и Саудитско-арабската генерална агенция за инвестиции. Караниколов е представил и няколко инвестиционни проекта, чиято реализация би допринесла за активизиране на търговските отношения.

Посланик Месфер Абдулрахман ал Гасиб е изразил благодарност за предоставената информация и уверил, че очаква в най-скоро време разширяване на сътрудничеството и установяване на нови партньорски връзки между бизнесмени от двете страни.

Снимка :
novini.bg