Държавата създава предприятие, отговарящо за язовири, от които се откажат общините

Държавата създава собствено предприятие, което ще управлява язовири, от които се откажат общините, съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов. Идеята е общините, които не могат да се грижат за даден язовир, да прехвърлят активите му на предприятието, а то ще го поддържа и ремонтира с държавни пари, които ще се събират в специален фонд.
Според данните, цитирани от министър Караниколов у нас има 5700 язовира, като над 4000 от тях са общински. Държавата дава едномесечен срок на общините да решат дали ще продължат да стопанисват язовирите на тяхна територия, или желаят да ги прехвърлят на бъдещето държавно предприятие, което ще ги управлява.
По какви критерии ще се извършва тази преценка – не стана ясно от изявлението на Емил Караниколов.
Освен държавно предприятие, което ще поддържа и ремонтира прехвърлените от общините язовири, правителството ще направи фонд, в който ще се събират пари за ремонтите. Средствата ще идват от стопанската дейност на всички язовири на страната, обясни министърът на икономиката.
Всичко това ще бъде направено със законодателни промени, които ще бъдат внесени от депутати на управляващата коалиция.

Снимка :
Архив