Евростат: В България са регистрирани най-много смъртни случаи на 100 000 души население през 2015 г.

В България са регистрирани най-много смъртни случаи на 100 000 души население през 2015 г., показват данни от анализ на Евростат за смъртността в общността, както и за причините за умиранията през въпросния период. У нас през 2015 г. са регистрирани 1 660 смъртни случая на 100 хиляди души, при среден показател за ЕС от 1 036 на 100 хиляди, показват цифрите на европейската статистика.

Според данни на НСИ у нас през 2015 г. по различни причини са починали 110 117 души, като най-висок дял смъртни случаи е регистриран от болести на сърцето – над 70 хиляди. Втора причина за смърт у нас са били раковите образования – 17 хиляди, а трето място е за болестите на дихателната система – около 4 400. Трябва да се отбележи, че въпросната 2015 г. е „най-смъртоносна“ за последните няколко години – през 2016 г. са регистрирани 107 хиляди умирания, през 2014 г. – 108 хиляди, а през 2013 г. – 104 хиляди смъртни случая.

Най-висока е била смъртността в областите Видин /23 на сто/ и Монтана /22 на сто/, а най-ниска в София-град и Кърджали – по 12 на сто, както и във Варна – 13 на сто. За сравнение, като контрапункт за последните няколко години намалява и броят на ражданията у нас – през 2014 г. те са малко над 68 хиляди, през 2015 г. – 66 хиляди и през 2016 г. – 65 хиляди.

Над 5,2 млн. души са починали в ЕС през 2015 г. През 2015 г. в ЕС са починали малко над 5,2 млн. души, като 2 милиона от тези смъртни случаи /38 процента/ са настъпили при хора на възраст между 70 и 85 години, докато почти една четвърт /24 процента/ от всички смъртни случаи, засягат хора на възраст под 70 години.

Най-ниска смъртност в държавите-членки на ЕС е регистрирана във Франция – 859 смъртни случаи на 100 000 жители, Испания /873/, Италия /901/, Швеция /927/ и Люксембург – 930 на 100 хиляди души. В противоположния край на скалата, освен България /1 660/, по най-висока смъртност се нареждат Румъния – 1530 случая на 100 хиляди, Унгария /1500/, Литва /1490/, Хърватия /1430/ и Словакия – 1390 смъртни случая на 100 хиляди души население. Най-нисък е бил коефициентът на обща смъртност в Кипър и Ирландия – 6 на сто, Люксембург – 7 на сто, а в страни като Малта, Франция, Холандия, Испания и Великобритания коефициентът е достигал праг от 9 на сто. За България коефициентът на обща смъртност е бил 15,3 на сто, като подобни показатели са регистрирани само в Латвия – 14,3 на сто и Литва – 13,7 на сто, отчита Евростат.

Водеща причина за смъртност в ЕС са отново болестите на кръвоносната система /главно сърдечни пристъпи и удари/ – около 1,9 млн. броя случая. Следват умирания, причинени от рак – около 1,3 млн. души са загинали от коварната болест.

Снимка :
Pixabay