Концесионерът на находище „Побит камък“се отказва от добива на кварцов пясък до постигане на споразумение

Концесионерът на находище „Побит камък“ край Нови хан – „Ватия холдинг“ АД, се отказва от добива на кварцов пясък до постигане на споразумение между спорещите страни. Във връзка с протестите на местното население, и с оглед на възможността да бъде осигурено общественото спокойствие, в Министерството на енергетиката е получено писмо от „Ватия холдинг“ АД, с което концесионерът информира, че се отказва от упражняване на правата си по концесионния договор към този момент, съобщават от Министерство на енергетиката.

Концесионният договор за находище „Побит камък“ е сключен на 06.02.2007 г., за срок от 20 години. Концесията е предоставена във връзка с приватизационна сделка на „Ватия“ АД – правоприемник на фирма с държавно участие „Ватия“ – с. Негушево. Договорът влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор – 8 декември 1998 г. Срокът на договора изтича в края на тази година, като концесионерът е поискал удължаване на този срок. Процедурата за удължаване на срока е сходна с тази на предоставяне на нова концесия и при нея трябва да бъдат изпълнени всички законови изисквания, които гарантират защитата на населението и опазването на околната среда.

Министерството на енергетиката информира кмета на община Елин Пелин Ивайло Симеонов за намерението на концесионера да се откаже от добива засега.

Министерството ще окаже пълно съдействие на местната власт за неутрализиране на възникналия конфликт и намиране на окончателно взаимно приемливо решение.

Снимка :
Министерство на енергетиката