МБАЛ „Рокфелер“ в Петрич е обявена в ликвидация

МБАЛ „Рокфелер“ в Петрич е обявена в ликвидация и така на практика тя вече няма да фукнционира. Това реши общинският съвет, който прие решението на кмета Димитър Бръчков да се прекрати дейността на общинското дружество, съобщава Дарик.
Болницата няма лиценз от миналата година и не развива никаква дейност. Дотам се стигна след сливането й с тази в Сандански и обединението им в МБАЛ „Югозападна болница“.

В „Рокфелер“ е назначен ликвидатор, който трябва да направи пълен анализ на активите и пасивите на закритото дружество в законовия срок. След това трябва да се удовлетворят вземанията на кредиторите, които обаче няма да са в тяхната цялост.

Вече бившата болница има най-голям дълг към НАП, тъй като не е изплатила 1.2 млн. лв. за осигуровки.

Снимка :
Pixabay