Фонда за лечение на деца: Няма забавено лечение на деца

По повод информацията, че има забавяне на лечение на деца в чужбина, поради забавяне на плащане на преводачи от страна на ЦФЛД, за която алармира пред медиите Пенка Георгиева от Националната пациентска организация, ЦФЛД разпространи официално изявление.

Публикуваме позицията на ЦФЛД без корекции:
„Има забавяне, което е свързано с обработката на отчетите на преводачите. За справката е необходимо технологично време за потвърждение в отделни случаи и от чуждестранните лечебни заведения за изработено извънредно време. Подобно забавяне е имало и в минали периоди, което се потвърждава от самите преводачи.
Заплащане на хонорари е наредено в края на миналата седмица. Категорично невярно е твърдението, че ЦФЛД е насочвал родителите да заплащат на преводачите със собствени средства, както и че има забавяне на лечение.
Трудът на българските преводачи е изключително ценен за Фонда. Отчитаме факта, че доброто сътрудничество между Фонда и преводачите е в интерес на семействата на кандидатстващите за лечение в чужбина деца. Ето защо ЦФЛД прави всичко възможно да бъдат избегнати следващи забавяния при заплащането на преводаческия труд.
Взаимоотношенията между преводачите и Фонда са регламентирани чрез граждански договори и всяка от страните, която има претенции за нарушени права, може да ги потърси по съдебен ред. Недопустимо е да се използва страданието на болните деца и родителите им за разрешаването на възникнали проблеми.
ЦФЛД спазва стриктно Правилника за дейността си и съблюдава изразходването на публичните финансови средства, като за всеки разход се правят детайлни проверки.

Център „Фонд за лечение на деца“

26.03.2018 г.

Снимка :
Pixabay