Единственото изложение за водния сектор предлага иновативни решения от 27 до 29 март в Интер Експо Център

В рамките на три дни, от 27 март, български и международни компании ще представят най-актуалното от сферата на модернизациите при добива, пречистването, ползването и обработката на води. Единственото у нас изложение с подобен фокус ще обърне внимание на ключови теми,  важни за развитието на бранша не само в България, но и в Европа. На тазгодишното си издание Вода София привлича международен интерес на компании с директно участие от Германия, Австрия, Италия, Турция, Румъния, Хърватия и Словакия.

Ново поколение пречиствателни станции за бита и производството, модерни филтриращи системи, иновативни продукти, откриващи течовете навреме, дълговечни материали, които намаляват експлоатационните разходи са сред акцентите на Вода София. Уникални технологии за филтриране на водата запознават домакинствата и бизнеса с  решения за по-чиста и здравословна вода.

Като част от изложението, на 27 и 28 март ще се проведе 10-ата международна конференция Булаква на тема „Инвестиционни предизвикателства пред водния сектор – иновативни решения и финансови стратегии“, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ). В конференцията ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и министърът на околната среда и водите Нено Димов. Сред ключовите теми на форума са нуждата от инвестиции във ВиК сектора, финансово изгодни решения за отпадъчни води, управлението на отпадъчни води в държавите от Дунавския регион, обсъждане на нов закон за ВиК.

В допълнение на 27 март се организира семинар „Оценка и подобряване на енергийната ефективност в промишлеността със средствата на информационните технологии и автоматиката.“

Несъмнено, наред с обновяването на държавната и общинска водна инфраструктура, технологиите са в полза и на почти всички индустриални производства. Много от представените на изложението продукти намират приложение не само  във водопречиствателната индустрия, но и във фармацевтичната, и химическа индустрия. Енергетиката, здравеопазването, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, винопроизводството и производството на безалкохолни и слабоалкохолни напитки са също зависими от системите за пречистване и обработка на вода. Не на последно място минната индустрия, строителството, противопожарната дейност, хотелиерството и спа центровете имат нужда от най-добрите водни технологии. Най-актуалното от сферата очаква всички посетители в дните от 27 до 29 март в Интер Експо Център.