НЗОК анализира защо нараства броят на българите, които търсят лечение в чужбина

Броят на българите, лекували се в чужбина, с какви заболявания са били, къде се лекуват, както и дали даден пациент е бил лекуван със същото заболяване в България – предстои тези данни да се анализират и да се направи оценка на причините за нарастването на потърсили медицинска помощ в други държави. Това са коментирали членовете на Надзорния съвет на НЗОК на последното си заседание, чиито решения и стенограма са публикувани на интернет страницата на НЗОК.

По думите на заместник-министъра на здравеопазването и председател на Надзорния съвет Жени Начева „може би е добре някаква оценка да бъде направена за 2018 г. как да се процедира за контрола върху медицинското решение за насочване на пациентите за лечение в чужбина“.

Начева предлага възможност да се потърси мнението на националните консултанти, с които НЗОК работи, за да се уточни дали тези заболявания могат да се лекуват в България. Нарастващият брой на лекувалите се в чужбина е осезаем след 2013 г., допълва Начева.

Заместник-министърът на здравеопазването и член на Надзорния съвет Бойко Пенков предлага, когато пациенти, искащи формуляр S2 за лечение в чужбина, изрично да се проверява дали имат разкрити дарителски сметки. „Мога да ви кажа случай сега, че се иска S2 при наличие на дарителска сметка“, допълва той. В отговор на неговото предложение Начева посочва, че „в контекста на бюджета за 2019 г. имаме и други идеи с г-н Ананиев, но ще ги споделим когато добият по-завършен вид, за да се организира контролът и плащанията, както по линия на МЗ, така и на касата“. Предвижда се тази година НЗОК да плати 35 млн. лв. на германските здравни фондове, но предстои да се уточни дали сумата ще се плати наведнъж или разсрочено. Начева предлага до 15 април да се организират срещи с представители на германските фондове и сключване на споразумения.