Главна дирекция „Гранична полиция“ получи 149 нови патрулни и специализирани автомобила

Министър Валентин Радев присъства днес на тържествена церемония, на която ГД „Гранична полиция“ получи новата техника. Министър Радев подчерта, че един от приоритетите на нашето европредседателство е сигурността на европейските граждани и благодари сърдечно на посланика на Чехия за предоставената безвъзмездно помощ.
138 автомобила са предоставени на службата по проект “Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост”. Те са на обща стойност 11 050 270 лева с ДДС и са финансирани от Фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз.

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ са доставени:

– 100 патрулни автомобила с висока проходимост;

– 15 автобуса със 17 места;

– 2 автобуса с 50 места;

– 16 специализирани автомобили с повишена проходимост за служебни кучета;

– 5 специализирани автомобили с нормална проходимост за служебни кучета.

Още 11 патрулни автомобили с висока проходимост ГДГП получава съгласно Меморандум с Чешката република.
С доставените автомобили ще се повиши мобилността на граничните наряди, ще се създадат условия за тяхното самостоятелно използване и бързото им реагиране при възникване на необходимост. Ще се повишат възможностите за включване и участие на служителите на ГДГП в провеждането на гранично-полицейски операции, участие в съвместни операции с други структури на МВР, както и в такива на международно ниво, включително по линия на Европейска агенция за гранична и брегова охрана.
Специализираните автомобили с висока проходимост за транспортиране на служебни кучета, ще се използват за изпълнение на задачи по осъществяване на граничното наблюдение. Автомобилите имат допълнително оборудване и всички необходими принадлежности за кучета, осигуряващи бързо и сигурно транспортиране на водачите и служебните кучета в обекти и райони за тяхното използване.
Специализираните автомобили с нормална проходимост са оборудвани с необходимите клетки за транспортиране на служебни кучета и принадлежности за тяхното използване при осъществяването на специфичната охранителна дейност като комплекс от охранителни, оперативни и режимни мероприятия в района на международните летища, аерогарите, обществените им зони и прилежащите територии, във връзка с опазване на обществения ред, своевременно разкриване и предотвратяване на противозаконни действия.