Нено Димов: Започваме прилагане на важни политики при управлението на отпадъците и адаптацията към климатичните промени

Подписването на споразумението за програма „Опазване на околната среда и изменение на климата“ не е само правен акт – то е израз на изграденото доверие между страните донори и МОСВ, на доброто сътрудничество, на високата добавена стойност, на постигнатите резултати през предходните програмни периоди и е гарант за желанието да продължим да работим заедно за постигането на високи екологични стандарти и в грижата за околната среда. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на подписването в НДК на програмното споразумение по Програма „Опазване на околната среда и изменение на климата“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ за периода 2014 – 2021 г.

За периода 2007 – 2009 г. по финансовия механизъм на ЕИП са били изпълнени девет проекта в сектор „Околна среда“ на обща стойност над 8 млн. лв.

По меморандума за разбирателство за периода 2009 – 2014 г. между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия е бил осигурен финансов ресурс в размер на 36 млн. лв. за реализацията на 38 проекта по две програми в областта на интегрираното управление на морските и вътрешните води и на биоразнообразието и екосистемите, посочи още министър Димов.

Новата програма „Околна среда за изменение на климата“ си поставя за цел чрез предоставеният финансов ресурс от 30,5 млн. лв. да изпълни мерки по прилагане на важни политики в областта на управление на отпадъците и адаптацията към климатичните промени, допълни министърът.

Държавният секретар на Министерството на околната среда и климата на Норвегия Атлъ Хамар, който участваше в подписването, посочи, че това е безвъзмездна помощ, която е приносът на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, за да се намали неравенството в социално-икономически план в Европа и да се укрепят двустранните взаимоотношения. Според него програмата ще допренесе за укрепване на способността на България в областта на климата, биоразнообразието и управлението на водните басейни.

Климатът, околната среда, нисковъглеродните емисии са едни от приоритетите за следващия програмен период, посочи той и допълни, че около 30 процента от безвъзмездната помощ е насочена именно към тези области.

Снимка :
eu2018bg