НСИ отчете спад в строителството през февруари

По предварителни данни през февруари индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонни данни, е с 13.9 на сто под равнището от предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Календарни данни показват увеличение от 4.1 на сто на строителната продукция през февруари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

През февруари индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като намалението на продукцията от сградното строителство е с 18.2 на сто, а от гражданското/инженерното строителство – със 7.5 на сто.

На годишна база ръстът на строителната продукция през февруари, изчислен от календарни данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е със 7.4 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство не се наблюдава изменение.

Снимка :
Pixabay