БСП обяви, че ЧЕЗ увеличава драстично тока, от електроразпределителното дружество ги опровергаха

От ЧЕЗ са поискали увеличение с 5% на дневната и с 51% на нощната тарифа за електроенергия от домакинствата от 1 юли. Председателят на КЕВР Иван Иванов обаче бе категоричен, че искането им няма да бъде изпълнено и регулаторът няма да допусне драстично увеличение в цената на тока. От ЧЕЗ обявиха, че купували нощната електроенергия от НЕК на по-високи цени и затова предложили такова поскъпване. От компанията подчертаха, че трябва да се гледа средното увеличение, което било 16,28%, което по техните изчисления означавало под 3 стотинки на киловатчас.
Новината за поисканото поскъпване на електроенергията бе разпространена първо от БСП, които се позоваха на отговор от Иван Иванов до Корнелия Нинова. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова също подчерта, че ЕРП-тата и всички останали предприятия имат право да искат увеличение, но цената на тока се определя от КЕВР и хората трябва да бъдат спокойни.
За сравнение от ЕВН са поискали увеличение на нощната тарифа с 5,4%, а на дневната с 6,9%. От “Енерго – Про” пък настояват за средно увеличение с 5,5%. Оказа се, че не само ЧЕЗ е поискал драстично поскъпване на тока от 1 юли.
Председателят на КЕВР обаче не посочи кои конкретни дружества са искали двоен скок на цената. Тази информация следва да излезе скоро на официалния сайт на Комисията.
По-късно от ЧЕЗ разпространиха официален отговор на твърдението на БСП. В него те определят твърденията на лидеръа на БСП като манипулативни. „Във връзка с манипулативни твърдения от страна на лидера на БСП относно внесените ценови предложения от дружествата на ЧЕЗ в България и опита да бъдат използвани за политически кампании, изпращаме на Вашето внимание долните таблици и пояснения.

Публикуваме го без редакторска намеса:
„Подчертаваме, че това е професионално изготвено предложение относно това какви би трябвало да са ценовите параметри, но единствено КЕВР има право и отговорност да вземе решение каква да бъде одобрената крайна цена за клиентите като се отчетат и внесените от НЕК и ЕСО ценови заявления. Към момента делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията за бита е 8.39%, т.е. на всеки 100 лв. в ЧЕЗ остават 8 лв. и 39 ст. Останалите 91.61% или 91 лв. и 61 ст отиват за производството (НЕК), преноса (ЕСО), данъци и др. налози. Към момента крайният снабдител на ЧЕЗ – ЧЕЗ Електро, продава за битовите клиенти енергия по нощна тарифа под себестойност, т.е. цената, по която купува енергията от НЕК е 107.71 лв./мегаватчас, а цената, по която продава на битовите клиенти, е 56.96 лв./мегаватчас. Поради това предлагаме изравняване на нощните тарифи за стопанските и битовите клиенти.
Долните крайни цени са с включени сегашни цени на НЕК (производство) и ЕСО (пренос и достъп високо напрежение). Нямаме информация какви са техните предложения за новия ценови период.
При формулиране на ценовите заявления на ЧЕЗ са сравнени заявените параметри през 2015 г. и 2018 г. Това са годините, които поставят начало на регулаторен период и тогава се определят параметрите, валидни за целия период:
· Средногодишните инвестиции са увеличени от 96 млн. лв. на 119 млн. лв. за всяка от следващите три години
· Постигнатото е намаление на технологичните загуби от 11.75 % на 10.35%
· Заявените оперативни разходи са намалени от 136 млн. лв. на 122 млн. лв. (въпреки задължителното увеличение на заплатите съгласно браншовия колективен трудов договор, допълнителните разходи, наложени от промени в законодателството – като регламента за защита на личните данни и въвеждане на изисквания за кибер сигурността и новия начин за купуване на загубите
· Регулаторната база на активите е увеличена от 518 млн. лв. на 544 млн. лв., което се дължи на извършените и въведени в експлоатация през четвъртия регулаторен период инвестиции на ЧЕЗ.

Предложенията на ЧЕЗ са изготвени на принципа за справедливост и предвиждат премахване на кръстосаното субсидиране между отделните групи клиенти и тарифи:
· Предложено е увеличаване на продажната цена на електроенергията за бита за сметка на намаляване на цените за стопанските потребители.
· В предложението е предвидено изравняване на нощната тарифа за стопанските и за битовите клиенти.
Премахването на кръстосаното субсидиране ще създаде условия за стабилизиране на отворения пазар.
В случай че ценовите заявления на ЧЕЗ бъдат приети, би се стигнало до средно увеличение на цената за битовите клиенти на ЧЕЗ с по-малко от 3 стотинки на киловатчас (вижте таблица 2)“, завършва съобщението.

Снимка :
Pixabay