Кабинетът одобри резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.
Министрите на вътрешните работи заседаваха на 8 март в Брюксел. На срещата им основните дискусии бяха свързани със сътрудничеството между мисиите и операциите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Обсъдено беше прилагането на директивата относно резервационните данни на пътниците, сътрудничеството със Западните Балкани в областта на вътрешната сигурност и борбата с тероризма, актуалното състояние на миграцията и др.
Неформалното заседание на министрите на културата се проведе на 28 февруари в София. На него бяха обменени мнения по темите за утвърждаването на чувството за принадлежност към ЕС чрез културата и взаимодействието с други сектори, както и за пътищата за мобилизиране на потенциала и енергията на младите хора в опазването и развитието на европейските ценности. Министрите на държавите-членки се обединиха около посланията за по-широк достъп до култура, насърчаване на междукултурния диалог, мобилността на творците, необходимостта от по-сериозно публично финансиране и засилване на програмата „Творческа Европа“.
Съветът „Общи въпроси“ заседава в Брюксел на 20 март. С участието на всички държави-членки беше постигнато съгласие за консултации с Европейския парламент по проекта за предложение за следващите избори за членове на парламента и беше подготвено заседанието на Европейския съвет на 22 март, фокусирано главно върху работните места, растежа и конкурентоспособността. Във формата по чл. 50 от ДЕС беше направен преглед на актуалното състояние на преговорите по излизане на Обединеното кралство от Съюза и бяха обсъдени Насоки на Европейския съвет по тях.

Снимка :
Архив