От 1-ви май „Пирогов“ има готовност за предложи на личните лекари сключване на договор с МЦ „Пирогов“ за поемане на разположенията им

„Пирогов“ има готовност от 1-ви май да предложи на личните лекари в София да поеме 24-часовата им неотложна помощ (разположение) чрез сключване на договори с обновения, разширен и модернизиран медицински център към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
Всички общопрактикуващи лекари са задължени по закон да предоставят на своите пациенти неотложна 24-ва медицинска помощ.
Сключвайки подобен договор с Медицинския център на „Пирогов“, личните лекари в София ще предоставят на своите пациенти достъп до всички специалисти на университетската болница „Пирогов“ дори през почивните и празничните дни.
Всички общопрактикуващи лекари, които желаят да се възползват от услугата, могат да се обърнат към управителя на Медициски център „Пирогов“ д-р Силвия Чолакова на телефон 0887/239001.