Социалният министър: До месец хората с увреждания ще бъдат административно облекчени

До месец хората с увреждания ще бъдат административно облекчени, на брифинг в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. „След предприетите действия за отпадането на представянето на документи на хартиен носител, които могат да бъдат снабдени от други администрации, анализът показва, че за заявяване и ползване на услуги от хора с увреждания, свързани с изплащане на интеграционни добавки, се изисква представяне на копие от експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Затова след проведено вчера работно заседание беше взето решение със съдействието на Държавна агенция „Електронно управление“ и на националната експертна лекарска комисия да бъде осигурен достъп до регистъра на НЕЛК, в който са регистрирани всички ТЕЛК-ови решения, издадени след 2014 г. до средата за междурегистров обмен „Реджикс“. Това трябва да стане в рамките на един месец“, коментира Петков.

По думите му то ще позволи достъп на Агенцията за социално подпомагане и на други администрации, които се нуждаят от това дали едно лице има издадено валидно ТЕЛК-ово решение, да получава тази информация по служебен път, без да се иска от лицата да представят копия от тези листове.

„По този начин ще се облекчат хората с увреждания, които по правило са затруднени в своето придвижване. Незабавно Агенцията за социално подпомагане ще даде разпореждане до своите териториални структури да не се изисква при кандидатстване за винетен стикер копие от валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Справките ще бъдат правени правени в публичния регистър на КФН. Съвместно с НАП се предприемат действия, за да се осигури присъединяване към средата за междурегистров обмен на информация от регистъра на осигурените лица, за да може да се удостоверява осигурителният статус на лицата“, допълни социалният министър. Той подчерта, че услугите, които изискват доходи на лицето, също ще се извършват по служебен път.

Снимка :
Архив