Еврокомисарят Мария Габриел: Гражданите трябва да запазят контрола върху личните си данни и в публичната администрация

Цифровизацията има голям принос за модернизирането на администрацията и приветствам усилията на България в тази посока. Страната се движи напред, за да постигне по-добри онлайн услуги в полза на гражданите и бизнеса. Добър пример в този контекст е създаденото от Държавна агенция „Електронно управление“ обслужване на едно гише. Това заяви комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на пролетната конференция на АФСЕА секция София на тема „Електронното управление – национален приоритет“.

Българският еврокомисар наблегна, че успешната цифровизация в администрацията изисква както промяна в нормативните актове, така и предприемането на действия за подпомагане изграждането на умения на ползвателите на тези онлайн услуги. Това би допринесло за една по-модерна, ефективна и прозрачна администрация.

Мария Габриел открои инструментите, които могат да бъдат мобилизирани за постигането на тази цел. Един от тях е европейският план за действие относно електронното управление, който дава ясна визия за това как публичните администрации трябва да работят в бъдеще и какви са принципите, които трябва да бъдат спазвани. Тя даде добри примери за това как няколко прости действия могат да доведат до радикална промяна в публичния сектор. „Вероятно на всеки се е случвало да се пита, докато стои на опашка в някоя административна сграда, защо му се изисква документ, който вече е подавал няколко пъти по различни поводи. За да отговорим на този въпрос и да решим проблема, създадохме принципа на еднократното подаване. Технологиите могат да помогнат на публичната администрация, давайки й достъп до съществуваща вече информация. Приложението на този принцип няма да придобие формата на централен регистър, покриващ всички съществуващи въпроси. По-скоро говорим за създаването на свързаност между различните регистри от една страна, и събиране на цифрова информация от друга, като това ще бъде контролирано от потребителите“, посочи еврокомисарят. Тя наблегна на съществения момент, че принципът на еднократно подаване ще позволи на хората да контролират собствените си данни, като им дава възможност да решават сами, дали съществуващата информация да бъде използвана в случаите, когато публичните власти изискват даден документ.

Електронното разпознаване е друг инструмент, който позволява на гражданите да комуникират онлайн с публичната администрация. Регламентът за единен цифров портал, предложен от Европейската комисия, също дава тласък на прилагането на принципа за еднократно подаване на европейско ниво и е в пълно съответствие с Общия регламент за защитата на данните. Комисарят силно подчерта, че е много важно всички тези инструменти и бъдещите действия по цифровизиране на администрация да вземат предвид въпроса за киберсигурността – Европейската комисия вече е направила предложения за засилване на борбата с кибер атаките.

„Технологиите дават възможност за намаляване на административната тежест за нашите граждани и бизнес, докато в същото време им предлагат контрол върху техните собствени данни. Изграждането на напълно функциониращ цифров единен пазар е немислимо без взаимосвързана, модерна администрация в Европа. Публичните администрации имат уникалната възможност да дадат пример за прозрачност и управление на личните данни. Планът за действие за електронно управление, съчетан с Декларацията от Талин, бележат ангажимента на Европейския съюз и държавите членки за модернизиране на техните администрации. Сега е времето да се постигат резултати, да се инвестира в създаването на модерната публична администрация, която гражданите и бизнеса заслужават. Насърчавам България да продължи по пътя на цифровизирането на администрацията, чието начало вече постави“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

Снимка :
ЕК