Осъдиха двама лекари от Перник за документна измама

По обвинителен акт на Районна прокуратура – Перник е влязла в сила присъда срещу двама подсъдими с лекарска професия за извършени от тях престъпления по чл. 212 от НК.

Осъдената Н.П. е хирург и в периода от януари 2010 г. до февруари 2012 г. заемала длъжността „Началник хирургично отделение“ в Специализирана хирургична болница за активно лечение „Еврика“ ООД – гр. Перник. Като юридическо лице заведението имало сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с Национална здравноосигурителна каса.

Във връзка със служебните си задължения и произтичащите от тях дейности, Н.П. контролирала цялостната дейност в хирургичното отделение, като извършвала ежедневни визитации на пациентите, наблюдавала използването на легловата база по отношение на заетостта, престоя на болните и разпределението им съобразно патологиите. Тя съставяла и официални медицински документи – направления за хоспитализация на пациентите, касаещи постъпването им в СХБАЛ, извършените им  медицински процедури и пролежаните в заведението леглодни, както и техните истории на заболявания, отразяващи развитието на болестта, лечебно-диагностичния процес, изхода на заболяването на всеки болен.

В периода 20.05.2010 г. до 16.12.2011 г. в гр. Перник подсъдимата Н.П. съставяла документи с невярно съдържание – направления за хоспитализация на бланка № 7 към истории на заболяване на пациенти. По този начин тя съзнателно дала възможност за незаконно облагодетелстване на друго юридическо лице – СХБАЛ „Еврика“ ООД – гр. Перник, като въпросното дружество без правно основание получило парична сума в размер на 25 649 лева.

Подсъдимият Г.А. също работел като хирург в СХБАЛ „Еврика“ ООД – гр. Перник от март 2011 г. Като лекуващ лекар на пациенти в заведението, във връзка с изпълняваните от него служебни задължения и произтичащите от тях хирургично-оперативни дейности и други манипулации, той съставял официални медицински документи.

В периода от 26.09.2011 г. до 16.12.2011 г. Г.А., по сходен начин като подсъдимата Н.П., съставил направления за хоспитализация, въз основа на които съзнателно дал възможност Специализирана хирургична болница за активно лечение „Еврика“ ООД – гр. Перник неправомерно да получи сумата от 2 822 лева. Тези пари били изплатени на дружеството за медицинско обслужване на лица, отчетени като негови пациенти в РЗОК – гр. Перник, които реално не са го посещавали, или ако са го посещавали – не са били лекувани в него от описаните в документите заболявания и не са пролежали съответните леглодни в хирургичното му отделение, в което той работил.

За извършеното от нея престъпление Н.П. е осъдена на три години „лишаване от свобода“ с четиригодишен изпитателен срок. Тя е лишена и от право да упражнява административно-управленска и контролна дейност в лечебни заведения за болнична помощ, както и ръководна дейност на звената и структурите към тях за срок от 4 години от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият Г.А. е признат за виновен в извършеното от него престъпление по чл. 212, ал.6, вр. ал.2, вр. чл. 26 НК.

Двамата подсъдими – Н.П. и Г.А., са осъдени да заплатят на гражданския ищец, представян от управителя на НЗОК, сумите съответно от 25 070 лева и 2 248 лева, представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на извършените от тях престъпни деяния.

Снимка :
Pixabay