Осигуряват се държавни гаранции за организиране на временни експозиции в страната и в чужбина

Министерският съвет прие решение за осигуряване на държавни гаранции за организиране на временни експозиции в страната и в чужбина.
През периода октомври – декември 2018 г. в Националната галерия в София ще бъде представена временна изложба, посветена на българо-френската археологическа мисия в Аполония Понтийска (на територията на Созопол), която ще включва движими културни ценности от фондовете на Музеен център – Созопол, Регионален исторически музей – Бургас, Националния исторически музей, Националния археологически институт с музей при БАН и музея „Лувър“, Франция. В съответствие със застрахователната стойност на експонатите е необходимо да бъде осигурена държавна гаранция за времето на транспортирането им.
През месец май 2018 г. в сградата „Берлемон“ на Европейската комисия в Брюксел ще бъде представена временна изложба, в която е включен и първият Софрониев (Котленски) препис на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски – ръкопис от фонда на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

 

Снимка :
Национален исторически музей