ЕК предлага финансова помощ за България за възстановяване от природни бедствия през 2017 г.

Европейската комисия предлага 34 млн. евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз на четири страни от ЕС, засегнати от природни бедствия през 2017 г. — Гърция, Полша, Литва и България.

Със средствата от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз може да се подпомогне възстановяването и да се покрият част от разходите за спешно реагиране, временно настаняване, почистване и опазване на културното наследство, за да се намали финансовата тежест за националните органи в резултат от природните бедствия.

Сумата от 34 млн. евро е разпределена между четирите страни, като 2,2 млн. евро са за България – за възстановяване след бурите и наводненията през октомври 2017 г.

На 25 и 26 октомври 2017 г. в района на Бургас, Югоизточна България, имаше силни бури и проливни дъждове, в резултат на които бяха повредени мостове и пътища, а също училища и болници. Предоставените от фонд „Солидарност“ на ЕС 2,2 млн. евро ще допринесат за намаляване на разходите на държавата за възстановяването на основна обществена инфраструктура.

Днешното предложение за помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета. Скоро след това четирите страни членки ще получат финансирането.

Снимка :
архив