Караянчева: Защитата на конкуренцията и на свободната инициатива е немислима без обединените усилия на ЕС

Защитата на конкуренцията и на свободната инициатива е немислима без обединените усилия на ЕС и на всички негови държави-членки, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в приветствието си към участниците в Европейския ден на конкуренцията. Форумът, който е организиран от Комисията за защита на конкуренцията, е едно от събитията в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Ние показахме, че можем да работим заедно в името на нашите общи цели и както институциите на ЕС, така и тези на неговите държави-членки, реагирахме решително и предприехме адекватни мерки за противодействие на последиците от световната финансова криза, която засегна Европа, отбеляза Цвета Караянчева. Сега, когато икономиката на ЕС е в подем, ние трябва заедно да обсъдим и подготвим правила, които да гарантират честно и справедливо съревнование между предприятията и качествен контрол за спазване на принципите на лоялната конкуренция през следващите години, заяви тя.

Председателят на парламента посочи, че особено внимание трябва да бъде отделено на дискусиите за правомощията на националните органи за защита на конкуренцията, които са призвани да гарантират по-висока ефективност в правоприлагането и за ролята на органите за защита на конкуренцията в сектора енергетика, в който през последните десетилетия се осъществява постепенен преход от монопол към свободен пазар.

Основно изказване в рамките на Европейския ден на конкуренцията направи европейският комисар по конкуренцията Маргрете Вестагер. Във форума участват представители на Европейската комисия, на националните органи по конкуренция на страните членки на ЕС, както и на ведомства от държави, с които Комисията за защита на конкуренцията има дългогодишни отношения на сътрудничество.

Снимка :
Народно събрание