Мария Габриел в Гърция: Цифровизацията с водеща роля за бъдеще със Западните Балкани и Черноморския регион

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел беше ключов оратор във Форума за сътрудничество на Балканите и Черноморския регион, който се проведе в гръцката столица Атина. Форумът обедини представители на политиката,  вкл.министри от Западните Балкани, дипломацията, бизнеса и научните среди за дебат как да се подобрят икономическото сътрудничество и бизнес отношенията за устойчив растеж на регионите, в това число цифров растеж.

При откриването Мария Габриел подчерта, че цифровизацията е възможност, но от съвместните усилия зависи как ще се оползотворят тези възможности. По отношение специално на Западните Балкани тя очерта приоритетите в Цифровата програма за региона, която представи през февруари. Вече са изпълнени няколко конкретни стъпки от програмата, като министерската среща в Скопие, изявлението за подкрепа от лидерите на шестте държави от Западните Балкани по време на Срещата на върха в София, пътната карта за намаляване на таксите за роуминг. Цифровата програма за Западните Балкани ще бъде и в центъра на Дигиталната Асамблея, която българският еврокомисар организира през юни в София.

Мария Габриел привлече вниманието върху няколко ключови теми, които предоставят широко поле за сътрудничество с Балканите и Черноморския регион в областта на цифровите технологии.

Тя изведе като решаващи цифровите умения на хората, защото каквито и стратегии да се изготвят, са нужни добре подготвени с умения и знания хора за тяхното реализиране. В този контекст еврокомисарят сподели амбицията си до 2020 г. в Европейската седмица на програмирането да обхване 50% от европейските училища, като насърчи държавите от Западните Балкани също да бъдат активни и привлекат училищата си към специализираната седмица.

По отношение на свързаността, Мария Габриел очерта необходимостта от бърз и ефективен отговор на голямото предизвикателство, каквото е разделението между селските и градските райони. „Инвестициите в инфраструктура са много важни както за градските, така и за селските райони. Липсата на свързаност означава всъщност липса на достъп до възможности за обучение, за бизнес, за развитие. Не трябва да допускаме да се увеличава пропастта между районите“, заяви еврокомисарят.

Цифровите иновационни хъбове в подкрепа на малките и средни предприятия и свързването в мрежа е друг приоритет, който отбеляза Мария Габриел. Според нея това е изключително важно, за да се задържат младите хора в Западните Балкани и Черноморския регион, като им се даде бизнес перспектива. „В този контекст за мен най-важен е въпроса за цените на роуминга. Няма как да се разгръщат фирмите, да създават партньорства, хората да общуват свободно и лесно, ако са възпрепятствани от високи цени. Намаляването на таксите за роуминг би имало много голям положителен икономически ефект. Затова предложих пътната карта за роуминга за Западните Балкани и разчитам на подкрепа да я реализираме“, посочи Мария Габриел.

Не на последно място тя изтъкна киберсигурността като ключова предпоставка за реализирането на Цифровата програма. Тя отбеляза добрата работа на европейската агенция за киберсигурност ENISA, чието седалище е в Гърция, и новите мерки, предложени от Европейската комисия за засилване на борбата с кибер заплахите. Водещите сред тях са предложения европейски механизъм за координация в случай на мащабна кибер атака, центровете за компетентност в областта на киберсигурността, система за сертифициране на продуктите, което ще увеличи доверието на хората в продуктите и ще намали административната тежест за индустрията. Българският еврокомисар открои и предложението страните от Западните Балкани да засилят сътрудничеството с  ENISA  и да придобият статут на наблюдатели.

„Декларациите не са достатъчни. Имаме нужда от конкретни действия. Пътят на цифровата промяна можем да извървим успешно, само ако го вървим заедно. Отстоявайки в центъра на цифровата политика човека и запазването му като управляващ процесите, въз основа на споделени ценности и принципи, можем да изпълним стратегиите със съдържание. Цифровизацията е възможност да имаме общо цифрово бъдеще със Западните Балкани и Черноморския регион, която не трябва да пропускаме“, заключи българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Снимка :
ЕК