С близо 64 млн. лв. от програма „Региони в растеж“ основно ще бъдат ремонтирани 26 училища и детски градини в София

63 623 010,28 лв. от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще бъдат инвестирани по проекта „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”. Близо 58 млн. лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта. Той, който е част от Инвестиционната програма на Столична община по първата приоритетна ос на ОП „Региони в растеж“, бе одобрен от Управляващия орган на програмата днес.

Освен основен ремонт или реконструкция, проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на включените в приоритета „Образователна инфраструктура“ от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Столична община учебни заведения. 25 от тях са в районите „Красна поляна“, „Връбница“, „Надежда“ и „Илинден“, които са обособени като Зона с преобладаващ социален характер. Един обект – 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, е в Зоната на публични функции с висока обществена значимост в район „Средец“.

В рамките на проекта, в район „Красна поляна“ ще бъдат обновени: 57 СОУ „Св. Наум Охридски“, 147 ОУ „Йордан Радичков“ и 123 СОУ „Стефан Стамболов“.

В район „Надежда“ със средства от ОП „Региони в растеж“ ще бъдат модернизирани: 102 ОУ „Панайот Волов“, 54 СОУ „Иван Рилски“, 15 СОУ „Адам Мицкевич“, 101 СОУ „Бачо Киро“, 16 ОУ „Райко Жинзифов“, ОДЗ № 15 „Чучулига“, ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, ОДЗ №115 „Осми март“, ЦДГ № 152 „Връбница“, ЦДГ №170 „Пчелица“ и ОДЗ № 27 „Детска китка“.

Учебните заведения, които ще бъдат обновени в район „Връбница“ са 140 СОУ „Иван Богоров“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, 62 ОУ „Христо Ботев“ и ОДЗ № 42 „Чайка“.

В район „Илинден“ ще бъдат ремонтирани 113 СОУ „Сава Филаретов“, 3 СОУ „Марин Дринов“, бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, ОДЗ №179 „Синчец“, ОДЗ №51 „Щурче“, ЦДГ №53 „Света троица“ и Училищен корпус към 43 ОУ „Христо Смирненски“.

Чрез дейностите, които ще бъдат изпълнени по проекта, ще се осигури модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на гр. София. Обновената инфраструктура и материално-техническа база в тях ще допринесат за по-доброто качество на образователния и възпитателен процес. С изпълнението на проекта ще се осигурят също равнопоставени условия и достъп до образование за всички деца от посочените столични райони като децата и учениците ще бъдат обхванати в максимална степен и няма да бъде допусната дискриминация.

Снимка :
архив