България подкрепя равенството между половете на работното място

Българското правителство поставя специален акцент върху разработването на мерки за равно участие на жените и мъжете на пазара на труда, по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот, достъп до професионално обучение и квалификация, равно заплащане за равен труд. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на 107-та редовна сесия на Международната конференция на труда. Тя е върховният орган на Международната организация на труда (МОТ) в Женева, Швейцария, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В качеството си на ръководител на тристранната делегация на България той изрази пълната подкрепа на страната ни към инициативата на генералния директор на МОТ Гай Райдер „Жените на работното място: стремеж към равенство“.

В изказването си министър Петков, който е и председател на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, подчерта, че равенството между половете и овластяването на жените заемат много важно място в дневния ред на ЕС.

Предоставянето на равни възможности за жените и мъжете – включително премахването на разликата в заплащането между тях, е от решаващо значение за постигането на целите, залегнали в стратегията „Европа 2020“.

„Равенството между половете е ключов въпрос и в контекста на Европейския стълб на социалните права и годишния цикъл на 2018 г. за европейското икономическо управление“, допълни още министър Петков.

България е изцяло ангажирана с общата цел за осигуряване на равенство между половете, овластяване и благоденствие на жените и момичетата. Създаването на равни възможности, недискриминация и овластяване на жените са на високо място в програмата на председателството ни на Съвета на ЕС.

Важен е и въпросът за повишаване на дела на жените, работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии, каза министър Петков.

Той добави, че политиките за съвместяване на професионалния и личния живот, инвестирането в центровете за грижи и в подходяща семейна подкрепа допринасят за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете и за стимулиране на равенството между тях.

Снимка :
МТСП