571 села у нас са без население или с едноцифрен брой жители

Общо 571 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители, показва справка на БТА, направена в Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември 2017 година.
Към 31 декември 2017 година в страната има общо 5256 населени места, от които градовете са 257, селата – 4 997, а два са манастирите със статут на населено място – Клисурски и Рилски. От всички 4 997 села в България точно 571 са без население или с едноцифрен брой жители или с 5 повече в сравнение с предходната 2016 година, сочат данните.
Общият брой на селата с едноцифрен брой жители е 409, а 162 са населените места, в които няма нито един постоянен обитател. Селата без население се увеличават с 5 пет в сравнение с 2016 година.
С един жител в страната са точно 71 села. По двама души население има в 61 населени места, а по трима – в 49 села. 48 населени места в България са с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 47 села, а с по шестима жители – 40 села. Общо 27 села имат по седем жители, други 35 са с по осем обитатели, а 31 села са с деветима души население.

Справката на БТА, направена в Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември 2017 година, показва, че общо 1 734 населени места, включително Клисурски и Рилски манастир, които имат статут на населено място, са с население под 100 души при 1 708 през 2016 година. Ако към тях се прибавят и селата с нулево население – 162, общият брой на населените места под 100 жители става 1 896 или повече от една трета от всички населени места в страната, включително и градовете.

Към края на миналата година 296 села имат население между 10 и 20 души включително, като 44 села имат точно по 10 жители. В тази група попада и Клисурският манастир с 11 постоянни обитатели. От 21 до 30 жители имат 187 села, а от 31 до 40 жители – 151 населени места, включително и Рилският манастир със своите 38 обитатели. В 145 села населението към края на миналата година е между 41 и 50 души. В други 128 села живеят постоянно между 51 и 60 обитатели.

Снимка :
Pixabay