Определени са такси за издаване на лиценз за нови видове частна охранителна дейност

Правителството одобри промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР. Те са продиктувани от влезлите в сила изменения в Закона за частната охранителна дейност, с които са определени нови видове частна охранителна дейност.

В чл. 57 от Тарифа №4 се определят такси за издаване на лицензи за девет вида частна охранителна дейност (пет досега) – лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически или юридически лица, самоохрана на имущество, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, както и новите: сигнално-охранителна дейност, охрана на питейни и развлекателни заведения, охрана на урбанизирани територии и охрана на селскостопанско имущество. Определените такси се различават с оглед териториалния обхват на лиценза за съответния вид дейност – за територията на цялата страна и за отделна област. Размерът им е съобразен със спецификата на вида частна охранителна дейност, интензитета на нейното осъществяване и степента на обществените отношения, които се засягат при ползване на определения вид регулирана търговска услуга.

 

Снимка :
архив