Платежният баланс на България е на дефицит за втори пореден месец

През април 2018 година платежният баланс на България е на дефицит за втори пореден месец, като от началото на годината отрицателното салдо по текущата сметка е по-голям от това за същия период на предходната година, показват данни на Българската централна банка.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през април е положителен, но в размер на едва 14,2 млн. евро спрямо дефицит за 77,6 млн. евро точно преди година (през април 2017-а). В рамките на първите четири месеца на настоящата година салдото по текущата и капиталова сметка е също отрицателно и в размер на 123,1 млн. евро (0,2% от прогнозния БВП) спрямо дефицит за 61,8 млн. евро (или 0,1% от БВП) през януари – април 2017-а година.

Салдото само по текущата сметка през април е също отрицателно и възлиза на 63,1 млн. евро при дефицит за 86,0 млн. евро година по-рано, като в рамките на първите четири месеца на 2018-а година текущата сметка е отрицателна и в размер на 201,6 млн. евро (0,4% от БВП) спрямо дефицит за 183,5 млн. евро през същия период на предходната година (0,4% от БВП).

Търговското салдо на нашата страна през април е отрицателно и възлиза на 289,7 млн. евро спрямо дефицит за 266,5 млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава с 210,7 млн. евро (с 10,9% спрямо април 2017-а) до 2,1438 млрд. евро, но в същото време вносът нараства с 233,9 млн. евро (повишение с 10,6% спрямо четвъртия месец на предходната година), достигайки размер от 2,4335 млрд. евро.

Търговското салдо за първите четири месеца на годината също остава на дефицит в размер от 1,1545 млрд. евро (2,2% от БВП) спрямо дефицит за 869,3 млн. евро преди година (1,7% от БВП), като за периода януари – април износът на стоки нараства с 374,4 млн. евро (с 4,8% годишно) до 8,2524 млрд. евро спрямо износ за 7,878 млрд. евро през първите четири месеца на 2017-а година, докато вносът за същия период се увеличи с 659,6 млн. евро (със 7,5%) до 9,4069 млрд. евро от 8,7473 млрд. евро преди година.

Априлското салдо по услугите е положително и в размер на 81,0 млн. евро спрямо положително салдо за 57,8 млн. евро преди година, като за първите четири месеца на 2018-а година салдото по услугите е положително и за 417,1 млн. евро спрямо 246,7 млн. евро преди година.

Според данни на БНБ финансовата сметка през април е положителна в размер на 320,3 млн. евро при отрицателна стойност от 197,9 млн. евро точно година по-рано, като през първите четири месеца на настоящата година финансовата сметка е на излишък от 656,5 млн. евро спрямо дефицит за 456,7 млн. евро преди година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през април почти символично с едва 4,5 млн. евро, но при тяхно намаление с 43,9 млн. евро за април 2017-а. От началото на годината преките чуждестранни инвестиции са в размер на 113 млн. евро, като се понижават с цели 50,6% спрямо януари – април 2017-а година, когато те бяха в размер на 229,2 млн. евро.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите четири месеца на настоящата година са дошли от Холандия (за 149,1 млн. евро), следвана от Германия (119,0 млн. евро) и Русия (116,7 млн. евро).

През април резервите на БНБ намаляват със 10,15 млн. евро при тяхно понижение с 379,5 млн. евро точно година по-рано, като за първите четири месеца на настоящата година се понижават с 1,1368 млрд. евро при понижение с 302,4 млн. евро за същия период на 2017-а година.

Снимка :
Архив